Hannoveri haridusmess Didacta

mess

Uve ja Aile Rotenbergi Europaschule infoleti juures

Meie külaskäik Saksamaale oli seatud aega, kui Hannoveris toimus saksa hariduselu suursündmus Didacta haridusmess. Messipaigaks olid Hannoveri 2000. aasta maailmanäituse messihallid.

Didactal tutvustati Saksamaa kõigile haridusliikidele mõeldud vahendeid: uut õppekirjandust, töövihikuid, õppemetoodikaid tuvustavaid koolitusi, koolimööblit, tutvustati uusi digitehnoloogiaid, viidi läbi koolitusi ja foorumeid. Meie viibisime enamiku ajast kahes kutsehariduse hallis, kus uurisime, milliseid õppevahendeid saksa kutsekoolidele pakutakse.

Messikülalised populaarsete ergonoomiliste taburettidega

Messikülalised populaarsete ergonoomiliste taburettidega

Eriti populaarseks tooteks tundus sel messil olevat kumera jalaga taburet, millel istudes inimene ei muutu laisaks ja mugavaks ning peab pidevalt oma keha liigutama.

Haapsalu Kutsehariduskeskuse EPK osakonna tarbeks sai messil tehtud suurepärane ehitus- ja puidualase õppekirjanduse tellimus, mis Erwini abiga peaks posti teel peagi Eestimaale jõudma.

Sildid: | Lisa kommentaar

Väljundipõhine õpe ja COOL-projekt

Õpetajate toa laua ääres

Uve õpetajate toa laua ääres

Rotenburgi koolis toimub väljundipõhine õpe juba kolmandat aastat. Uue süsteemiga pole õpetajad veel päriselt harjunud, rääkis majandus- ja emakeeleõpetaja Meike Hülsemann, sest komptentispõhine õpe nõuab päris palju uut lähenemist ja teistmoodi õppetundide ettevalmistamist ning tihedat koostööd teiste õpetajatega. See-eest õpilastele meeldib uus süsteem väga.

Et õppetunde tõhusamaks ja huvitavamaks muuta, osales Rotenburgi kool koos Austria partneritega COOL-projektis. COOL-õppetunnis tehakse palju rühma- ja iseseisvaid töid. Õpilastele kodutöid ei anta, kõik tööd tuleb ettenähtud tähtajaks ära teha koolipäeva raames. Uue ülesande saad alles siis, kui eelmine tehtud. COOL-õpetaja sertikaadi sai projekti käigus 3 õpetajat, kes viivad paarinädalase mooduli vältel läbi paar päeva COOL-tunde.

Väsinud pronkspere puhkab jalga jalakäijate tänava pingil

Väsinud pronkspere puhkab jalga jalakäijate tänava pingil

Pärastlõunal saime aega ka Rotenburgi linnaga tutvumiseks. Linn on suuruselt võrreldav umbes meie Viljandiga, elanike arv 22 tuhat. Vanalinna ilmestasid rohked skulptuurid ning koduaiad olid täis igihaljaid rododendroneid ja luuderohtu. Kuigi ilm oli Saksamaa põhjaosas sama kui meil Eestis, oli näha, et kevad on juba tärkamas – maa rohetas kergelt, õitsesid krookused ja sarapuud. Kohalikud ütlesid, et talv oli möödunud täiesti lumetult.

Sildid: | Lisa kommentaar

Esimene tutvus kooliga ja põnev kohtumine Hannoveris

Esmaspäeva hommikul kell 9 ootas Europaschule Rotenburg õppedirektor ja välisprojektide koordinaator Erwin Eggers meid juba hotelli juures.

Õppedirektor Erwin Eggers näitab meile ehitustöö õppeobjekte kooli õuel

Õppedirektor Erwin Eggers näitab meile ehitustöö õppeobjekte kooli õuel

Koolis kohtusime direktor Wolf Hertz-Kleptow’iga, kes andis ülevaate kutsekoolist, erialadest ja saksa kutseharidussüsteemist. Nimetusega Europaschule märgistatakse koole, kes teevad tihedat rahvusvahelist koostööd ning selle tiitli saamiseks tuleb täita rida nõudeid, mida siis teatud aja järel jälle kontrollitakse. Koolis õpib 2000 õpilast, kellest pooled on töökohapõhises ja pooled koolipõhises õppes. Täiskasvanud õppijaid selles koolis ei õpi. Meile sarnastest erialadest õpitakse koolis puidu- ja ehituserialasid.

Niedersachsi Liidumaa EL infopunkti ja Europaschule Rotenburgi esindajatega

Niedersachsi Liidumaa EL infopunkti (vasakul), Europaschule Rotenburgi (keskel ja paremal), Gaugavpilsi kutsekooli (paremalt teine) esindajatega

Pealelõunal sõitsime 100 km kaugusel asuvasse Hannoverisse, kus külastasime koos oma võõrustajatega Niedersachsi Liidumaa Euroopa Infopunkti korraldatud üritust “Balti majandussuunad”, mille põhirõhk oli suunatud Läti ja Saksamaa vahelise koostöö tugevdamisele. Meiega koos osales Hannoveri üritusel ka Läti Daugavpilsi kutsekooli õpetaja, kes oli tulnud oma õpilasi Rotenburgi praktikale saatma.

Aile ja Uve koos Mare Baltica Reisen juhi Andres Vainumäega

Aile ja Uve koos Mare Baltica Reisen juhi Andres Vainumäega

Meeldivaks üllatuseks oli meile eestlastele kohtumine ühe esinejaga, turismifirma Mare Balticum Reisen juhi väliseestlase Andres Vainumäega, kes on sündinud Hamburgis ja üles kasvanud Saksamaal. Juba 20 aastat korraldab ta sakslastele reise Baltimaadesse.

Sildid: | Lisa kommentaar

Hallo, Bremeni moosekandid!

48pilt

Bremeni moosekantide skulptuur Bremenis

Meie reis Saksamaale algas pühapäeva varahommikul kell 3 sõiduga Tallinna lennujaama, sealt Frankfurti Maini ääres ning siis edasi Bremenisse. Jätsime oma kohvrid raudteejaama hoiule ja võtsime ette ringkäigu ajaloolises Bremeni linnas.

Raekoja platsi lähedalt leidsime vaevata üles Bremeni moosekantide elusuuruses skulptuurigrupi,           jalutasime 20-ndate aastate kunstitänaval Böttcherstrasse’l, imetlesime linna arvukaid skulptuure ning tegime jalutuskäigu Weseri jõe promenaadil.

Apfelkuchen Knigge kohvikus

Apfelkuchen Knigge kohvikus

Knigge kohvikus maitsesime kuulsat õunakooki vahukoorega (Apfelkuchen mit Schlagsahne), mida soovitan küll kõigil proovida, kes Bremenisse satuvad. Kuna oli puhkepäev ja poed suletud, saime mõningaid vaatamisväärsusi, nagu näiteks Bremeni värvikirevad käsitöökommid, silmitseda vaid läbi  vaateakna.

Ringkäik tehtud, sõitsime rongiga Rotenburgi ja siis edasi meie väikesesse hubasesse Garni hotelli. Olime väga rõõmsad viimaks sihtkohta jõudmise üle, sest oli ju meie pikk päev alanud juba enne kukke ja koitu.

Sildid: | Lisa kommentaar

Millest meie projekt räägib

Euroopa Liit  on arendamas ühtset elukestva õppe ruumi, mille keskmes on õpitulemuste  ehk väljundipõhine (kompetentsipõhine)  lähenemisviis ning  mis toob nii tasemehariduse kui täiendõppe õpetamise- ja õppimisprotsessi fookusesse  õppimise läbi saavutatavad õpiväljundid. See omakorda seab uusi nõudmisi nii õppekavade koostamisele kui kogu õppeprotsessi ümbermõtestamisele.  Eesti  riik kuuludes ühtesesse Euroopa haridusruumi , on võtnud samuti suuna elukestva õppe süsteemi kujundamisele ning Euroopa süsteemiga ühtlustamisele, sh ka kutseharidussüsteemi ühtlustamisele.

Projekti “Kompetentsi põhise õppe parimaid praktikaid Euroopa kutsekoolidest” eesmärgiks on erinevate Euroopa riikide kutsekoolide kogemust arvestades omandada vajalikke  teadmisi  ja oskusi Eesti kutsehariduses käivitatud õppekavareformi edukaks elluviimiseks ning väljundipõhiste õppekavade parimal viisil rakendamiseks oma koolis.

Projekti  olulisemateks  eesmärkideks on:

1) Tutvumine partnerkoolide väljundipõhiste õppekavade koostamise protsessiga.

2) Teadmiste omandamine üld- ja erialaõpingute omavahelise lõimimise ning elukestva õppe võtmepädevuste õpetamise erinevatest meetoditest ja  nende meetodite praktilisest rakendamisest õppetöös.

3) Teadmiste omandamine õpiväljundite saavutamise hindamise põhimõtetest ja Euroopas kasutusele võetud ECVET arvestuspunktide süsteemist.

4) Tutvumine Euroopa koolide praktikakorraldusega, selle eri vormidega ja teadmiste omandamine õpiväljundite saavutamiseks ettevõttepraktika sooritamisel kooli ja praktikakoha koostöös.

5) Tutvumine partnerkoolide õppetöökorraldusega ja selle erisusega õpiväljunditel põhineva kutseõppe korral.

Projekti “Väljundipõhise õppe parimaid praktikaid Euroopa kutsekoolidest” raames on  2014/2015.õppeaastal kavas läbi viia 3 lähetust:

22.-28 veebruar Saksamaale – Berufsbildende Schulen Rotenburg – Europaschule

22.-28.märts Soome – Porvoo Rahvusvaheline Kolledž (Porvoo International College)

19.-25.aprill Sloveeniasse – Maribori Toitlustamise ja Turismi Kutsekooli

Rubriigid: Määratlemata | Lisa kommentaar